mapa strony   |   kontakt   |

Status Prawny

Wersja archiwalna zmieniona dnia 14.03.2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”,

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”,

5) Uchwały Nr IV/28/99 Rady Powiatu Polickiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą “Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach” oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach”,

6) regulaminu organizacyjnego PCPR w Policach, zwanego dalej "Regulaminem".

7) innych przepisów regulujących zadania realizowane przez Centrum.

Uchwała Rady Powiatu w Policach z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Policach; Statut PCPR Police.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Krzysztof Krawczak
Dokument z dnia: 23.06.2009
Dokument oglądany razy: 2 655
Opublikował: Małgorzata Marek
Publikacja dnia: 14.03.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl