Karta informacyjna dokumentu

Dotyczy ogłoszenia nr:
[WPISZ NUMER]
Z dnia
[WPISZ DATĘ OGŁOSZENIA O NABORZE, np. 12 sierpnia 2015 r.]
O naborze na stanowisko
[WPISZ NAZWĘ STANOWISKA]
Liczba zgłoszonych ofert
[WPISZ LICZBĘ]
Liczba wybranych ofert
[WPISZ LICZBĘ]
Dane wybranych osób
[WPISZ: IMIĘ I NAZWISKO Z MIEJSCOWOŚCI]
Uzasadnienie
[WPISZ UZASADNIENIE]

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.