Ogłoszenia o pracę

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Administrator

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Pedagog

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Młodsza księgowa/y / Księgowa/y

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Pracownik socjalny/pedagog

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Księgowy/a

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym w załącznikach.

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Szczegóły w ogłoszeniu

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Księgowy/a

Szczegóły w ogłoszeniu

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Asystenta Integracyjnego

Szczegóły w ogłoszeniu

Zapraszamy do składania ofert na stanowisko Specjalisty

Szczegóły w ogłoszeniu