Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:

Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
w Karwowie
Karwowo 12
72-005 Przecław
tel./fax: 91/ 311 77 70

Ośrodek Wsparcia – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach
ul. Kosynierów Gdyńskich 25
72-010 Police
tel: 91/317 65 91

Domy zapewniają całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, pozbawionych materialnych środków do życia, bezdomnych, znajdujących się w sytuacji przemocy domowej.
Domy zapewniają:

  • schronienie i całodobową opiekę kobietom w ciąży i w okresie okołoporodowym;
  • interdyscyplinarną pomoc samotnym matkom w trudnej sytuacji życiowej;
  • opiekę duszpasterską;
  • przyjazną, rodzinną atmosferę;
  • możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim, a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, Gmina Zabrodzie. Posiada 14 miejsc. Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu wynosi 2900 zł w 2019 r.
Ośrodek Wsparcia – Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MONAR-MARKOT w Policach prowadzi działalność na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim, a Polickim a Stowarzyszeniem „Monar” w Warszawie. Posiada 13 miejsc. Całkowity miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu wynosi 2500 zł w 2019 r.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do Domu wydaje Starosta Powiatu Polickiego.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 lipiec 2021 13:06 Administrator