Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO, w celu realizacji zadań ustawowych własnych i zleconych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w

Policach na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że dane te potrzebne są w szczególności do:

 • złożenia wniosku przez klienta,
 • zawarcia umów, wydania decyzji lub przekazania informacji,
 • dokonania rozliczeń,
 • prowadzenia zbiorów danych osobowych określonych przepisami prawa, w tym dla celów sprawozdawczości.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
 • podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych w przepisach o archiwizacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest:
 • warunkiem realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i wynika z przepisów prawa,
 • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

 1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:38 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:38 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 lipiec 2021 14:42 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 13:15 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 13:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 13:16 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 13:19 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 lipiec 2021 13:23 Administrator
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 lipiec 2021 13:25 Administrator