Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 poz.920),
  2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.0.869 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”,
  3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”,
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020 poz. 426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji”,
  5. Uchwały Nr IV/33/2019 Rady Powiatu Polickiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
  6. regulaminu organizacyjnego PCPR w Policach, zwanego dalej "Regulaminem".
  7. innych przepisów regulujących zadania realizowane przez PCPR.
    Uchwała Rady Powiatu w Policach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie połączenia Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach; Statut PCPR Police. (plik dostępny w załączniku)
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 lipiec 2021 09:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 09:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. wtorek, 27 lipiec 2021 09:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 listopad 2021 15:22 Administrator