Osobom niepełnosprawnym przysługują liczne ulgi i uprawnienia, ale nie dla wszystkich są jednakowe. Zależą od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Za osoby niepełnosprawne uznawane są osoby, które posiadają orzeczenie:

o niepełnosprawności, w przypadku dzieci do 16 roku życia;
o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób powyżej 16 roku życia, zaliczone do jednego ze stopnia niepełnosprawności.
Są trzy stopnie niepełnosprawności:

znaczny (I grupa inwalidzka; całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji; stała albo długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym);
umiarkowany (II grupa inwalidzka; całkowita niezdolność do pracy);
lekki (III grupa inwalidzka; częściowa niezdolność do pracy; stała albo długotrwała niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 27 lipiec 2021 11:02 Administrator