Link do postępowania na miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1a9bf9ef-d191-4940-8b23-99f5356ea288

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Specyfikacja warunków zamówienia pdf 524.92 KB Jakub Siusta
Formularz oferty - NIEAKTUALNY pdf 533.06 KB Jakub Siusta
Formularz oferty - ZMODYFIKOWANY docx 309.32 KB Jakub Siusta
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 305.30 KB Jakub Siusta
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału docx 303.79 KB Jakub Siusta
Wykaz podstaw wykluczenia docx 306.25 KB Jakub Siusta
Projekt umowy - część I pdf 688.05 KB Jakub Siusta
Projekt umowy - część II pdf 683.84 KB Jakub Siusta
Projekt umowy - część III pdf 684.48 KB Jakub Siusta
Wyjazdy 2022 DOCX 385.13 KB Jakub Siusta
Zobowiązanie podmiotu docx 305.08 KB Jakub Siusta
Zmiana specyfikacji warunków zamówienia pdf 335.86 KB Jakub Siusta