Link do postępowania na miniportalu Urzędu Zamówień Publicznych:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4a1119fa-4e95-4743-ae13-b8e9283af7e9

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 119.79 KB Jakub Siusta
Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) docx 333.53 KB Jakub Siusta
Zał. nr 1 - Formularz oferty docx 308.28 KB Jakub Siusta
Zał. nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 305.27 KB Jakub Siusta
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału docx 303.66 KB Jakub Siusta
Zał. nr 4 - Wykaz podstaw wykluczenia docx 306.28 KB Jakub Siusta
Zał. nr 5 - Projekt umowy docx 317.51 KB Jakub Siusta
Zał. nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) pdf 537.17 KB Jakub Siusta
Zał. nr 7 - Zobowiązanie podmiotu docx 304.91 KB Jakub Siusta
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 czerwiec 2022 12:46 Jakub Siusta
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 czerwiec 2022 12:46 Jakub Siusta
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 czerwiec 2022 12:46 Jakub Siusta