W celu wyróżnienia i uhonorowania działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w Powiecie Polickim Certyfikaty Obiektów Przyjaznym Osobom Niepełnosprawnym.

Rodzaje certyfikatów:

  1. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo”.
  2. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Słuchu”.
  3. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Wzroku”.


Certyfikaty przyznawane są na warunkach i zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania certyfikatów obiektom przyjaznym osobom niepełnosprawnym”.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Regulamin przyznawania certfikatów pdf 23.24 KB Administrator
Wniosek o przyznanie certyfikatu - Ruch pdf 34.62 KB Administrator
Wniosek o przyznanie certyfikatu - Słuch pdf 31.15 KB Administrator
Wniosek o przyznanie certyfikatu - Wzrok pdf 33.88 KB Administrator
Wykaz obiektów z przyznanymi Certyfikatami pdf 81.21 KB Administrator