Zamówienia do 130 tysięcy PLN

LOGO x4 kolor poziom

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników, w zakresie zajęć kulinarnych z elementami zarządzania budżetem domowym w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina Razem się Trzyma”